Home | Over Bamito's Jeugdprogramma

Over Bamito's Jeugdprogramma

Badminton Nederland heeft voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar een speciaal badmintonprogramma ontwikkeld waarbij FUN centraal staat terwijl kinderen zich ontwikkelen, samen plezier maken en tegelijkertijd op een natuurlijke manier leren.

Bij Bamito’s jeugdprogramma leren kinderen badmintonnen volgens de leerlijn van Badminton Nederland en is er veel aandacht voor een breed motorische ontwikkeling. Materialen en (veld)afmetingen worden afgestemd op de lengte van het kind. Hierdoor is het voor kinderen mogelijk om vanaf dag één de juiste technieken aan te leren. Door te werken met speciale materialen, heldere oefenkaarten en diploma’s wordt de (succes)beleving vergroot en zijn de lessen een feest! 

De fases

Bamito’s jeugdprogramma bestaat uit drie fases voor verschillende leeftijden (blauw, groen en oranje). In iedere fase zijn drie diploma’s te behalen. Om kinderen voor te bereiden op het volgende diploma zijn er meerdere oefeningen uitgewerkt zodat je via een gevarieerd aanbod doelgericht kunt trainen. Per fase wordt er gewerkt met specifieke oefeningen, materialen en veldafmetingen.

Badminton vanaf 4 jaar

Kinderen kunnen al starten met Bamito’s Jeugdprogramma vanaf 4 jaar! De eerste (blauwe) fase bestaat uit speciale oefenvormen die geschikt zijn voor jonge kinderen. Naast aanpassingen van het veld zijn ook de overige materialen aangepast. Kinderen leren zo op een speelse manier de beginselen van het badminton. In deze fase staat naast de badmintonoefeningen een breed motorische ontwikkeling centraal.


(Aangepast) materiaal

Binnen Bamito’s Jeugdprogramma wordt gewerkt met zowel aangepast sportmateriaal als aanvullende materialen. Veel sportmateriaal is wellicht al in de sportaccommodatie aanwezig. Indien dit niet het geval is en/of er behoefte is aan badmintonspecifieke materialen kan het Bamito Materialenpakket besteld worden. In samenwerking met Nijha is een gereduceerd tarief afgesproken voor Badmintonverenigingen. In het pakket zitten ook hulpmiddelen op het badmintonnet te verlagen.

Naast het sportmateriaal zijn er verschillende materialen om de beleving voor kinderen te vergroten. Zo zijn er fysieke diploma’s te bestellen en zijn er de Bamito Gadgets. Deze kunnen worden ingezet als beloning bij het behalen van een diploma of het meedoen aan een activiteit of competitie. Voorbeelden van gadgets zijn de blauwe, groene en oranje Bamitogripjes die ontwikkeld zijn waarmee kinderen kunnen laten zien in welke fase ze zitten en Bamitozweetbandjes en -broodtrommels.

Binnenkort verschijnt er meer informatie over het materiaal en hoe het besteld kan worden. 


Onderdelen van het programma

Bamito's jeugdprogramma bestaat uit verschillende onderdelen: